Privacyverklaring

Privacyverklaring

Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken verwerkt en beveiligt je persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die Stg. Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken verwerkt zijn:
• voor- en achternaam
• geslacht
• geboortedatum
• adresgegevens
• telefoonnummer
• e-mailadres
• betalings- en leengeld-informatie
• bankrekeningnummer (na toestemming, voor automatische incasso)
• overzicht leenhistorie (na toestemming)

TOESTEMMING

Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken verwerkt persoonsgegevens enkel met toestemming van het betrokken lid. Als het lid jonger is dan 16 enkel met toestemming van een ouder of voogd


DOELEN

De doelen waarvoor Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken uw persoonsgegevens verwerkt zijn:
• u de mogelijkheid bieden gebruik te maken van onze diensten (zoals het lenen van boeken)
• het afhandelen van uw betalingen


UW RECHTEN

U hebt het recht uw persoonsgegevens
• in te zien
• te corrigeren
• te laten verwijderen (recht op vergetelheid)
• te beperken
• te verplaatsen

U kunt uw persoonsgegevens inzien via uw MIJN BIBLIOTHEEK op [link]


CONTACTGEGEVENS VOOR VERWIJDEREN, BEPERKEN, VERPLAATSEN PERSOONSGEGEVENS

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te beperken, verwijderen en verplaatsen. U kunt een opdracht daartoe sturen naar info@bibliotheeklandgraaf.nl.

Om er zeker van te zijn dat de opdracht door u is gedaan verzoeken wij u een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy kunt u op de kopie het Burgerservicenummer (BSN) en de pasfoto zwart maken.

Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken zal zo vlug mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek reageren.


BEWAARTERMIJN

Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verzameld. Aan het einde van de bewaartermijn worden uw gegevens gewist.


DELEN PERSOONSGEGEVENS

Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken zal uw persoonsgegevens uitsluitend met derden delen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u, of, om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken, sluit Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens. Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


CONTACTGEGEVENS STG. BIBLIOTHEEK LANDGRAAF-ONDERBANKEN

BIBLIOTHEEK LANDGRAAF-ONDERBANKEN
SWEELINCKPLEIN 1
6371 LB LANDGRAAF
045-5695660
KVK 41071640

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken gebruikt cookies als een technische functionaliteit om te zorgen dat de website naar behoren werkt.

Voor het verzamelen van anonieme statistische gegevens over het bezoek van de website gebruikt deze Google Analytics. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.


INFORMATIE

Uitgebreide privacyverklaring [link]